06 - 41 78 29 75 Informatiefolder Adviesgesprek Contact

Hulp bij leerproblemen en gedragsstoornissen in het basisonderwijs

Als het op school niet vanzelf gaat

Wanneer je vindt dat jouw kind regelmatig gefrustreerd uit school komt of als je merkt dat jouw kind regelmatig onzeker is, stil of dromerig en/of moeite heeft met rekenen, lezen of spelling, dan kan je bij mij terecht voor extra ondersteuning en begeleiding.

Wat is het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen?

Een leerstoornis wordt veroorzaakt door interne factoren, zoals de aanleg of een rijpingsstoornis van het centrale zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn een hoge of juist heel lage intelligentie en stoornissen als dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, autismespectrum.

Een leerprobleem wordt veroorzaakt door externe factoren, oftewel omgevingsfactoren. Denk bijvoorbeeld aan de té volle klassen, het lerarentekort waardoor kinderen te weinig structurele aandacht krijgen, een minder goede leerkracht, een problematische thuissituatie of als een kind gepest wordt waardoor sociaal-emotionele- of gedragsproblemen ontstaan. Ook kunnen medische problemen, zoals slecht kunnen horen of zien een oorzaak zijn van leerproblemen.

Twijfels? Vragen? Meer informatie?

Aanhef *

Als je niet gebeld wilt worden, vul dan een '0' in

Extra aandacht voor je kind

Veel ouders twijfelen vaak of extra begeleiding wel helpt, of als ze bijles willen, wat dan de juiste aanpak is. Dat begrijp ik heel goed.

Neem voor al je vragen gerust vrijblijvend contact met me op. Ik help jou en je kind heel graag.

06 - 41 78 29 75 adviesgesprek

06 - 41 78 29 75 Contact